Metalliliiton Helsingin ja Uudenmaan aluekokouksen kannanotto: Työnantajien ja porvaripuolueiden puoskarointi työelämässä lopetettava

19.2.2015


Metalliliiton Helsingin ja Uudenmaan aluekokous 14.2.2015 Kannanotto

Työnantajien ja porvaripuolueiden puoskarointi työelämässä lopetettava

 

Ammattiyhdistysliike on viime aikoina joutunut rajujen hyökkäysten kohteeksi. Metalliliittolainen luottamusmies irtisanottiin joulukuussa Helsingissä. AKT- laisen pääluottamusmiehen työskentely puolestaan estettiin äskettäin Kotkan satamassa. Kummankin tapauksen tekee erityisen tuomittavaksi se, että toimiin syyllistyi järjestäytynyt työnantaja. Kyseessä oli siis jopa poikkeuksellisen raju ja hyökkäys paitsi kyseisiä luottamusmiehiä myös alojen neuvottelujärjestelmiä kohtaan. Tuomitsemme jyrkästi tällaisen menettelyn.

Erityisen törkeäksi teot tekee se, että samaan aikaan on neuvoteltu koko pelisääntö-järjestelmän uudistamisesta. Minkälaisen pohjan neuvotteluille antaa se, että työnantajat eivät kunnioita edes nykyisiä työelämän pelisääntöjä? Työntekijöitä yritetään johtaa pelolla, epävarmuudella ja sanktiolla, kuten on nähty. Puheenjohtajat Riku Aalto ja Marko Piirainen ovat tehneet oikean johtopäätöksen, kun ovat näistä neuvotteluista jättäytyneet pois.

Oikeistopuolueet ovat myös tehtailleet esityksiä työehtojen ja työttömyysturvan heikentämiseksi. Vartiaisen & kumppanien esitys työttömyysturvan keston lyhentämisestä on vastuuton ja aiheuttaisi työttömien kurjistamista. Ay-liikkeen tehtävä on torjua tällaiset heikennykset.

Lähteekö vaalien jälkeen perustettava uusi hallitus vahvistamaan kolmikantaista konsensusta, vai onko pyrkimyksenä työnantajia myötäilevä ideologinen hajauttaminen, jossa päällimmäisinä ovat olleet mm. sopimusten yleissitovuuden heikentäminen, koeaikojen pidennykset, työpaikka- ja yksilötason sopimisen lisääminen, työaikasäädösten heikentäminen.

Eduskuntavaalit ovat erittäin tärkeät teollisuuden ja teollisuustyöntekijöiden näkökulmasta. Sillä on väliä näissäkin vaaleissa, kuka valitaan päätöksiä tekemään.
Hyvä pohjusta uudelle Eduskunnalle on Operaatio Vakiduuni, joka kerää kansalaislakialoitetta nollasopimusten kieltämiseksi.

Epävarmuutta ja epämääräisyyttä työelämässä on tarpeeksi ilman erilaisia pätkä- tai silpputöitä, joissa ulkoistetaan työnantajariski.

Liittojen valmisteleman uuden keskusjärjestön tulee ottaa työehtojen ja työttömyysturvan parantaminen ensimmäiseksi työlistalleen. Esimerkiksi korottamalla työntekijöille maksettavia korvauksia laittomissa irtisanomistilanteissa.