Ajatuksia Metallin 20. liittokokouksesta

Nyt kun Metalliliiton liittokokousvaalit on vihdoin käyty ja itse liittokokouskin jo takanapäin, on aika pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä siitä jäi käteen. Itellan virheestä aiheutunut sekaannus äänestäneidenluettelossa, heitti vaalien ylle epävarmuuden, joka ei voinut olla heijastumatta äänestysprosenttiin. Äänestysprosentti laski neljän vuoden takaisista vaaleista yli kuusi prosenttia, jääden alla viidenkymmenen prosentin. Äänestysprosentin lasku on huolestuttavaa jäsendemokratian kannalta, sillä ylipuolet jäsenistä jätti vallan muille tällä kerta.

Liittokokous alkoi lauantaina ryhmien kokouksilla, joissa valittiin ryhmien ehdokkaat liiton johtoon. Metallin Vaikuttajat äänestivät Matti Mäkelän sihteeriksi jatkokaudelle, Jari Myllykosken hävitessä äänestyksen. Metallin Yhteistyön vaaliliitto puolestaan äänesti Riku Aallon uudeksi puheenjohtajaksi, istuvan puheenjohtajan Erkki Vuorenmaan hävitessä äänestyksen. Uskon että viime kesänä tehty heikko sopimus heijastui kokousedustajien äänestyskäyttäytymiseen. Tehdään Metallista vahva jälleen, oli Riku Aallon vaalilause puheenjohtaja kampailussa. Mielestäni Metalliliitto on niin halutessaan riittävän vahva pärjätäkseen neuvotteluissa, ilman liittofuusiota. Siksi toivonkin, että Riku Aalto onnistuu ja seuraava sopimus on sellainen, että siitä voivat olla ylpeitä niin jäsenet kuin luottamushenkilöt.

 Liittokokouksessa tehtiin myös useita päätöksiä koskien Metalliliiton linjaa, ammattiosastojen ja piirijärjestöjen esitysten pohjalta. Monet näistä esityksistä ovat olleet jo pitkään esillä, aiemmissa liittokokouksissa. Tässä muutamia kokouksessa esillä olleita esityksiä: palkankorotusten linja tulee olla senttimääräinen, sairaan lapsen hoidon ikärajaa on nostettava, työajan lyhentävä esim. vuosilomaan pidentämällä, luottamushenkilöiden asemaa parannettava, myös työntekijöiden työsuhde turvaa on kehitettävä ja useita muita hyviä esityksiä jäsenten etujen parantamiseksi. Toivottavasti mahdollisimman monia niistä saadaan eteenpäin, tulevalla liittokokouskaudella.

 TEAM liittofuusion selvitystyön jatkamisesta äänestettiin ja Metalliliitto jatkaa matkaansa kohti suurta tuntematonta, Yhteistyön vaaliliiton edustajien äänin. Meidän Metallin Vaikuttajien mielestä liittofuusion selvitystyö olisi pitänyt lopettaa ja keskittyä Metallin oman toiminnan kehittämiseen. Ennen liittofuusion mahdollista toteutumista pitää mielestäni asiasta järjestää jäsenäänestys, sillä onhan tavoitteen jäsenten edun parantaminen. Ennen jäsenäänestystä, pitää jäsenistölle kuitenkin kertoa puolueettomasti liittofuusion niin hyvistä kuin huonoista puolista.

 En voi kun ihailla liittokokouksen puheenjohtajistoa ja kaikkien kokouksen järjestelyistä vastanneita, siitä miten hyvin kaikki järjestelyt sujuivat. Tässä massiivisessa kokouksessa, jossa pelkästään kokousedustajia oli 486 henkeä, lisäksi paikalla oli satoja työntekijöitä ja kutsuvieraita.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia Metallin Vaikuttajia ja allekirjoittanutta äänestäneitä luottamuksesta, joka mahdollisti osallistumiseni tähän Metalliliiton 20. liittokokoukseen.