Työelämässä tarvitaan palautetta

Vaikka sanotaankin että kissa kiitoksella elää, niin oikeanlaisella palautteella on tärkeä rooli työmotivaation synnyssä. Esimiehillä tulee olla kykyä ja halua keskustella rakentavasti, alaistensa työsuorituksista. Valitettavan usein tänä päivänä esimiehet jäävät näyttöpäätteiden ääreen eivätkä ota oikeaa kontaktia alaisiinsa. Esimiehillä on kuitenkin mahdollista lisätä työviihtyvyyttä ja motivaatiota antamalla kannustavaa palautetta, tämä vaikuttaa myös yrityksen tuottavuuteen positiivisesti.

Myös esimiehille pitää voida antaa palautetta, siitä miten he tehtävänsä hoitavat työyhteisön mielestä, jotta myös esimies voisi kehittää omaa toimintaansa. Esimiehille palautteen antamista arastellaan ja pelätään silmätikuksi joutumista. Yleensä palautetta annetaan vasta, kun tilanne on kärjistynyt äärimmilleen ja esimiehelle annettava ”palaute” on negatiivisesti värittynyttä. Tämä puolestaan heikentää työviihtyvyyttä ja motivaatiota sekä heikentää tuottavuutta.

Molemmin puolin on siis parannettavaa niin palautteen antamisessa kuin vastaanottamisessa. Ei sen pitäisi olla niin vaikeaa, mikä siis mättää?