Operaatio vakiduuni, nollatuntisopimusten kieltämiseksi

Viime vuosina ovat työsuhteissa lisääntyneet huolestuttavasti niin sanotut nollatuntisopimukset, jossa sopimukseen kirjataan viikkotyötunneiksi nollasta neljäänkymmeneen tuntiin. Työntekijälle ei siis anneta varmuudella yhtään työtuntia viikossa, vaan jätetään hänet epävarmuuteen toimentulosta ja työajoista, eikä hän voi suunnitella elämäänsä ja menojaan. Työntekijä ei myöskään voi saada työttömyyskorvausta koska on töissä eikä ole lomautettu, vaikka ei olisi yhtään työtuntia viikossa. Myös sairasajanpalkan maksua pyritään kiertämään näillä sopimuksilla, kun työtekijä sairastuu, hänellä ei välttämättä ole tunteja sille ajalle. Nollatuntisopimuksilla pyritään siis siirtämään yrittäjäriski työntekijöille.

 Kuulostaako tämä mielestäsi reilua? Metallin nuorten mielestä ei. Siksi he laittoivat alulle Operaatio Vakiduunin jonka tavoitteena on laki muutos jolla kielletään nollatuntisopimukset. Lakialoitteessa esitetään vähimmäistyöajaksi 18 tuntia viikossa, se olisi parannus vaikka mielestäni työsuhteessa pitää tarjota ensisijaisesti täyttä työaikaa. Nimien kerääminen kansalaisaloitteeseen on alkanut ja aloite on tarkoitus luovuttaa syksyllä uudelle eduskunnalle. Lisätietoa operaatio vakiduunista ja linkin aloitteeseen löydät kotisivuilta: www.operaatiovakiduuni.fi. Toivottavasti mahdollisimman moni käy allekirjoittamassa tämän kansalaisaloitteen.