TEOLLISUUS, TYÖLLISYYS, TOIMEENTULO

TEOLLISUUS

Suomi tarvitsee teollisuutta toimiakseen ja teollisuus tarvitsee investointeja menestyäkseen. Yrityksille annettu verohelpotus ei ole luonut työpaikkoja, vaan kasvaneet voitot ovat valuneet omistajien taskuun. Verotusta pitää muuttaa niin että se kannustaa investoimaan, eikä jakamaan kaikkia voittoja osinkoina omistajille. Vain investoimalla teollisuuteen, se saadaan nousuun! Yrityksen pitää siis kehittää tuotteitaan ja toimintatapojaan, jotta ne voivat menestyä ja työllistää.

TYÖLLISYYS

Työllistymiseen ei auta etuuksien leikkaukset, vaikka oikeisto voimat sitä ehdottavatkin. Sosiaaliturvan leikkaukset johtaisivat vain kurjistumisen kierteeseen. Leikkaukset näkyisivät kaupoissa ja palvelualalla vähentyvänä kysyntänä, sekä kuntasektorilla pienentyvinä verotuloina joka lisäisi myös siellä leikkaustarvetta. Työllisyys kasvaa vain työpaikkoja lisäämällä ja se vaatii investointeja. Edellytyksen työpaikkojen luomiselle antaa se, että ihmisillä on rahaa jota käyttää.

TOIMEENTULO

Työpaikkoja luodaksemme emme voi lähteä kilpailemaan matalapalkkamaiden kanssa palkkatasossa. Työajan ja työstä saadun palkan pitää riittää elämiseen täällä. Työntekijöiden työehtoja ei pitäisi polkea työllisyyden ehdoilla. Vain tekemällä pitkälle jalostettuja tuotteita, hyvin toimivassa työympäristössä voimme kilpailla muiden maiden kanssa, sekä maksaa kunnon palkkaa työntekijöille. Kaikkien pitää maksaa myös oma osuutensa veroista, jotta hyvinvointi ja toimeentulo jakautuisivat oikeudenmukaisesti. Harmaa talous nakertaa meidän kaikkien toimeentuloa, siksi se on vihdoin saatava kuriin.

VALITSE VAIKUTTAJA

Eduskunta tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat teollisuuden, työllisyyden ja toimeentulon edellytyksiin, sekä meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään. Kenen ehdoilla päätökset tehdään seuraavat neljä vuotta, ratkaistaan näissä kevään vaaleissa. Siksi meidän kaikkien työläisten kannattaa äänestää, muuten päätökset tehdään niiden hyvätuloisten ehdoilla, jotka varmasti äänestävät. Eduskunnassa on tällä hetkellä paljon edustajia joilla ei ole tuntumaa tavallisen ihmisen arkeen, siksi sinne tarvitaan lisää sellaisia jotka tietävät mitä on elämä arjessa. Olen valmis edustamaan sinua, valitse vaikuttaja.