Valitse Vaikuttaja eduskuntaan

Onko eduskunnassa mielestäsi liikaa niitä jotka eivät tunne tavallisen ihmisen arkea? Tänä keväänä on taas mahdollisuus vaikuttaa siihen ketä eduskunnassa istuu ja päättää sinunkin asioista. Päätökset tehdään eduskunnassa enemmistön ehdoilla, ja siellä istuvista edustajista on moni taustaltaan varakkaampi. Vaikka meitä tavallisia työläissä on paljon enemmän, rikkaat pitävät omista eduistaan huolta ja äänestävät. Nyt on korkea aika meidän työläisten herätä äänestämään, jota äänemme kuuluu eduskunnassa paremmin.

Ensi kaudella on vaarana että meidän työntekijöiden työelämän heikennyksiä ajetaan läpi entistä voimakkaammin, mikäli oikeisto jatkaa voittokulkuaan. Työttömyysturvan leikkaukset ja lakko-oikeudet ovat ensimmäisenä listalla jos oikeisto voimat saavat päättää, sen jälkeen käydään varmaan liittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden kimppuun. Pidetään puolemme ja äänestetään työläisiä eduskuntaan, ettei näin kävisi.

Työelämässä on vielä paljon parannettavaa. Työaikaa pitäisi mielestäni ennemmin lyhentää kun pidentää, ansiotasoa alentamatta tietenkin. Nollatunti sopimukset tulisi kieltää lailla, työntekijöillä pitää olla edes jonkinlainen varmuus toimeentulostaan. Työturvallisuuteen on panostettava, jotta useammat pääsisivät terveinä eläkkeelle. Yritysten verotusta on muutettava, niin että se kannustaa niitä investoimaan enemmän Suomeen, eikä vain maksamaan voittojaan osinkoina omistajille. Harmaa talous on vihdoin saatava kuriin, sillä se nakertaa meidän kaikkien hyvinvointia. Näiden asioiden puolestapuhujia tarvitaan eduskuntaa. Se on äänestäjistä kiinni, millaista kansaa eduskunta edustaa?

Olen valmis edustamaan sinua, valitse vaikuttaja eduskuntaan.