Paikallisen sopimisen pullonkaulat

Paikallisen sopimisen lisäämistä työpaikoilla puhutaan paljon. Paikallisesti on mahdollista sopia jo nyt monia asioita, esimerkiksi Metallin työehtosopimuksessa on jo nyt kymmeniä kohtia josta on mahdollista sopia toisin. Monilla työpaikoilla paikallinen sopiminen on jo arkea. On sopimuksia työajanjoustoista, omailmoituskäytäntöjä sairas poissaoloissa sekä erilaisia palkkaukseen liittyviä kannustimia.

Miksi sitä sitten työnantajapuolen ja erityisesti yrittäjien toimesta vaaditaan lisättävän? Tuntuu että monelta varsinkin yrittäjältä puutuu tieto, koska eivät kuulu oman alansa työnantajaliittoon, eikä sopimuskulttuurin luominen onnistu hetkessä. Kun paikallista sopimista tehdään, molempien osapuolien pitää saada jotain. Yksipuolisella sanelulla, ei sopimisen kulttuuria työpaikoille synnytetä.

Osa yrittäjistä esittää että yleis-sitovat työehtosopimukset voisi lakkauttaa, että lait antaisivat riittävän suojan työntekijöille. Lakien antama suoja ei todellakaan ole riittävä, Suomessa ei ole lailla määritelty monien sivistysvaltioiden tapaan edes minimipalkkoja. Työstä saadulla palkalla pitäisi kuitenkin elää. Myös vuosilomaan ja työaikaan liittyvissä asioissa lait ovat puutteelliset, verrattuna työehtosopimuksiin. Eikä tarvita kuin yksi hallitus mokaamaan kaiken vielä pahemmin. Parempi antaa työmarkkinaosapuolten sopia, sillä heillä on siihen asiantuntemus.

Kuuluu myös vaatimuksia että pitäisi ottaa mallia Saksan ja Ruotsin malleista, näissä maissa on Suomea enemmän paikallista sopimista. Mutta unohdetaan mainita että näissä maissa on myös työntekijöiden asema vahvempi. Työntekijöillä myötämääräämisoikeus on näissä paljon kovempi kuin suomessa. Suomessa sopimusten tulkintaoikeus on työnantajalla. Eli jo valmiiksi heikommassa asemassa olevan työntekijän on todistettava työnantaja tulkinta vääräksi. Paikallisen sopimisen on mahdollista lisää mitä tasa-arvoisimpia työnantaja ja työntötekijä puoli ovat.

Mielestäni Suomessa pitää edelleen tulevaisuudessa tehdä työehtoosopimukset ammattiliitojen ja työnantajaliittojen välillä ja paikallisen sopimisen perälautana pitää myös tulevaisuudessa olla nämä työehtosopimukset.  Toivottasi nyt olevassa olevilla mahdollisuuksilla parannetaan Suomen työelämää ja myös työssä jaksamista.