Metalliliitolla pitää olla tavoitteita ja vaatimuksia

Työnantajapuoli on jo pitkään tuonut voimakkaasti esille omia tavoitteitaan EK:n ja Teknologiateollisuuden johdolla. Työnantajapuolen esiin tuomia tavoitteita on esimerkiksi eläkeiän nostaminen, palkkamaltti ja muut työntekijöiden etujen heikentämiset. Ammattiliitoille on liian pitkään jäänyt heikennysesitysten torjujan rooli ja työelämän parannus tarpeiden esiin nostaminen on jäänyt vähemmälle.  

Metalliliittokin julkisti vihdoin viime keväänä ensimmäistä kertaa omat neuvottelutavoitteensa. Neuvottelutavoitteiden julkistamisen puolesta käytettiin liittovaltuustossa useita puheenvuoroja, lisäksi kerättiin nimilistoja jotka luovutettiin liiton johdolle. Metalliliittokin voi siis muuttaa toimintatapojaan, kun jäsenet ja heidän edustajansa sitä tarpeeksi vaativat.

Neuvottelutavoitteet toivat aluksi ryhtiä neuvotteluihin ja vaikka syksyllä neuvotteluissa kompastuttiin keskusjärjestöjen sorvaamaan raamisopimukseen, pitää tästä huolimatta Metalliliiton pitää tulevaisuudessa tuoda esille omia tavoitteitaan ja vaatimuksia jäsentensä etujen parantamiseksi.

Metalliliiton kolme tärkeintä tavoitetta seuraavalla liittokokouskaudella ovat mielestäni jäsentensä ostovoiman parantaminen, työajan lyhentäminen vuosilomaa pidentämällä ja työhyvinvoinnin kehittämien työpaikoilla.
Tavoitteet ja vaatimukset tarvitsevat myös puolestapuhujia, äänestä siis aktiivista vaikuttajaa liittokokousvaaleissa