Sinun äänesi liitossa

Mikä on Metalliliiton tulevaisuus? Tuleeko teollisuusliittojen fuusiota? Peritäänkö jäsenmaksua työttömiltä jäseniltä? Annetaanko hallituksen pakkolakien edessä periksi? Millaisia työehtosopimuksia tehdään? Näitä ja moniin muita tärkeitä kysymyksiä käsitellään kevään liittokokouksessa ja tulevalla liittokokouskaudella.

Tuleeko liittofuusiota Paperi-, Puu- TEAM liittojen kanssa vai jatkaako Metalliliitto itsenäisenä, siitä päätetään tulevalla liittokokouskaudella. Teollisuusliittojen fuusiossa pitää olla tavoitteena jäsenten edunvalvonnan parantaminen, eikä suuruuden tavoittelu.  Metalliliitto on yksi harvoista joka ei peri työttömiltä jäsenmaksua, näin pitää olla myös tulevaisuudessa. Hallituksen esittämiä pakkolakeja kohtaan pitää laittaa kova kovaa vastaan, eikä antaa periksi. Liittokokous linjaa työehtotavoitteita ja siellä valitaan liittohallituksen ja – valtuuston jäsenten jotka totteluttavat niitä päätöksiä.

 Liittokokouksessa ja Metalliliiton hallinnossa Metallin Vaikuttajat ovat käyttäneet runsaasti puheenvuoroja. Vaikuttajat ovat puheenvuoroissaan tuoneet esiin erilaisia vaihtoehtoja, joilla tuodaan esiin jäsenten näkemyksiä liiton hallinnossa. Liiton päättäviin elimiin ei kannata valita kumileimasimia, jotka ovat valmiita hyväksymään sokeasti ylhäältä tehtyjä esityksiä, vaan sellaisia jotka tuovat tarvittaessa toisenlaisen vaihtoehdon esille, näin toimivat Metallin Vaikuttajat. Metallin Vaikuttajat ovat toimineet aktiivisesti myös Metalliliiton julkisten neuvottelutavoitteiden puolesta. Tavoitteita tarvitaan myös tulevaisuudessa ja Metallin Vaikuttajia tuomaan niitä esiin. Äänestämällä Metallin Vaikuttajaa, tiedät että sinun äänesi kuuluu Metalliliiton päätöksen teossa.

Liittokokousvaaleissa nyt ensimmäistä kertaa järjestettävä sähköinen äänestys pidetään 18.–28.3.2016, postiäänestys pidetään 18.3.–1.4. ja uurnavaali 10.–12.4.  Uurnavaaleissa äänestäville lähetetään postissa erillinen todistus äänioikeudesta liittokokousvaalien uurnavaaleissa, muista ottaa tämä todistus mukaan vaalipaikalle jotta voit äänestää. Ammattiosastot ja Metalliliitto ilmoittavat uurnavaalien äänestyspaikat lähempänä äänestystä.

Anna siis äänesi kuulua Metallin liittokokousvaaleissa ja valitse Vaikuttaja.