Metalliliiton ja Seuturyhmien toiminnan kehittäminen

Jouni Linden (vas.) onnittelee Petteri Tilliä Länsi-Uudemaan seuturyhmän pilottihankeen aloittamisen merkeissä

Metalliliiton toiminnan kehittämistä aloitettiin viime vuonna, mutta mitä siitä jäi käteen?  Nämä kehittämistoimet jäivät valitettavasti vain toimisto-organisaation muutoksiksi, jossa siirreltiin ihmisiä liiton sisällä. Tälle kuluvalle vuodelle asetettiin tavoitteeksi työpaikkakartoituksen tekeminen, sekä luottamushenkilöiden määrän lisääminen. Näiden tehtävien tekeminen ja suorittaminen jää usein yksien ja samojen ammattiosastojen ja seuturyhmien aktiivien harteille.

Niin työpaikkakartoitus kun uusien luottamushenkilöiden saaminen työpaikoille, ovat molemmat tärkeitä toimia jäsenten edunvalvonnan parantamiseksi. Molemmissa tehtävissä hankaluutena on että niitä pitäisi tehdä työaikana, jolloin monet näiden tehtävien hoitajat ovat itsekin töissä. Jos haluaisi hoitaa tehtävät, pitäisi työpaikkakartoitusta puurtaa kahvi- ja ruokatauoilla tai muuten se jäisi tekemättä.

Pilottihankkeen suunnittelu

Viime vuoden lopulla Liittotoimikunta pyysi seuturyhmiltä hakemuksia pilottihankkeiksi. Jokaiselta alueelta oli tarkoitus saada yksi hanke jota liitto tukisi. Aikataulu oli heti alusta asti tiukka, muutama viikko aikaa pitää kokousta ja ideoida seuturyhmän omaa hanketta. Seututoimikunnassa aloitimme ideoinnin siitä, mitä tarpeita meillä oli. Työpaikkakartoituksen vaatima urakka mielessämme, lähdimme hahmottamaan ideaa työntekijän palkkaamiseksi tähän tehtävän. Lisäksi tuolloin oli tiedossa, erään ison työpaikan useiden kymmenien ihmisten irtisanomiset, työttömyys muutenkin koetteli alaa, niinpä päätimme kirjata myös työttömien tukemisen yhdeksi työtehtävän osa-alueeksi.

Kiireellisyydestä johtuen hake kirjattiin ehdolliseksi ja lähettiin liittotoimikunnan lisäksi seuturyhmämme ammattiosastoihin hyväksyttäväksi. Heti alusta asti rahoitus oli suurin kysymysmerkki, koska laman johdosta ammattiosastojen jäsenmaksupalautukset olivat pienentyneet. Helsingin ja Uudenmaan alueella pilottihankkeeksi valittiin kuitenkin seuturyhmämme pilottihanke työntekijän palkkaamiseksi.

Virallisen päätöksen odottelu ja rahoituksen pohdinta siirsi hankeen aloitusta yli kesän. Välillä jo näytty siltä, että ei tästä mitään tule. Pilottihankeen toteutukseen saimme onneksi apuja paikalliselta Hiiden YTY:tä rahoitushakemusten tekemiseen ja henkilöiden löytämiseen, muuten koko juttu olisi kuivunut kasaan. Hiiden YTY:n avustuksella saimme myös pilottihankeen rahoituksen suunniteltua, niin että se ei aiheuta ammattiosastoille juurikaan kuluja.

Seuturyhmän projektityöntekijä

Syyskuun alussa päästiin lopulta tositoimiin ja haastateltiin kolmea ehdokasta projektityöntekijäksi. Seututoimikunta valitsi haastateltavista yksimielisesti Virkkalan Metalli osasto 130 jäsenen Petteri Tillin tähän tehtävään. Hän oli jäänyt pari vuotta aiemmin työttömäksi kun Elcoteq oy:n lopetti Lohjan tehtaan. Saimme hankkeelle näkyvän startin kun alueen paikallislehdet tekivät pilottihankkeesta lehtijuttuja. Lisäksi Petteri on käynyt esittäytymässä parin ammattiosaston toimikunnalle ja lopuille on tarkoitus esittäytyä heti kun mahdollista.

Työpaikkakartoitus on lähtenyt hyvin käyntiin ja työpaikkojen tietoja on saatu jo päivitettyä. Kartoituksen edetessä on vielä tarkoitus lähteä työpaikka käynneille, ainakin aluksi aluetoimiston työntekijöiden tukemana. Toivottavasti kaikki seuturyhmän ammattiosastot sitoutuvat hakkeeseen täysillä, jotta tästä saataisiin täysi hyöty irti. Tämä saattaa olla ainutkertainen mahdollisuus hyödyntää seuturyhmän työntekijää, tässä mittakaavassa alueellamme.

Löydetäänkö alueen kaikki työpaikat, saadaanko osastoille uusia jäseniä ja työpaikoille lisää luottamushenkilöitä, kuten tavoitellaan, sen näyttää aika. Joka tapauksessa uskon, että tästä pilottihankkeesta on hyötyä kaikille alueen ammattiosastoille, sekä Metalliliitolle.