Puheenvuoroni Metalliliiton 21. liittokokouksessa

  • Katsaus liiton toimintaan 2008–2011:

Hyvä puheenjohtajisto, hyvä kokousväki. Tällä kuluneella liittokokouskaudella, on mielestäni kaksi oikean suuntaista positiivista kehitystä ollut eli Metalliliiton julkiset tavoitteet. Kyllä niillä oli merkitystä jäsenistölle, että niillä lähettiin, vaikka sitten nyt vähän plumpsahtikin ne odotukset siinä vaiheessa, kun raami mätkähti. Ja se, että oikeasti sitten puolustettiin kanssa sitä, että ei annettu periksi siinä perälautakysymyksessä. Niin ne oli oikeasti sellaisia asioita, että voi ehkä vähän uskoa, että ei tämä ole ihan pelkkää jees jees liike. Vaan, niin kuin välillä sitten tuntuu jäsenistön suusta, että sinne mennään valmiiksi kirjoitettuun paperiin pistämään heti nimiä alle, että työpaikoilla puhutaan näin. Niin nyt ehkä tuli vähän sellaista konkretiaa, että oikeasti tavoitellaan jotain ja ollaan valmiita toimimaankin sen puolesta, niin tätä kehitystä pitää pitää yllä ja jatkaa tällä tiellä, että tavoitellaan vastakin ja pidetään kiinni vähän kovemmin vielä niistä tavoitteista, omista tavoitteista nimenomaan, kiitos.

  • Työehtosopimus:

Esitä että tulevalla liittokokouskaudella, otetaan työehtosopimusneuvotteluissa kolmen päätavoitetta jotka ovat nousseet esiin monien ammattiosastojen esityksissä:

Palkankorotukset pitää vaatia senttimääräisenä, ilman työpaikkakohtaista erää.

Palkkarakennetta kehitettävä yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi, jotta yhä useammalla työpaikalla saataisiin työehtosopimuksen mukainen työvaativuus käyttöön.

Työaikaa on lyhennettävä vuosilomaa pidentämällä. Lauantaipäivä on poistettava lomapäivistä ja lomapalkkakerrointa samalla nostettava jotta vuotuinen ansiotaso ei laske.

Palkankorotustavoitteita ei todellakaan tarvitse perustella se on varmaan kaikilla tässä salissa selvä että senttimääräiset korotukset ilman työpaikkakohtaista erää on tavoittelemisen arvoiset.

Palkkarakennetta ehdotan kehitettävän ammattiosastojen esitysten pohjalta.

1.2.139 ao 66

Esitämme, että vaativuusryhmät:

1. Aloitteleva ammattilainen 11,60 e/h

Työntekijä suorittaa itsenäisesti vaihtelevia metallialan töitä, jotka ovat asennus-  ja hitsaustöiden piiriin kuuluvia avustavia töitä.

2. Ammattilainen 13,50¤/h

Työt, jotka edellyttävät normaalia ammattitaitoa ja melkoista vastuuta työn sujumisesta, sekä vaikeissa olosuhteissa tehtävät lyhyehköä kokemusta edellyttävät työt.

3. Erittäin kokenut ammattilainen 16,00¤/h

Työt, jotka edellyttävät monipuolista ja hyvää ammattitaitoa ja suurta vastuuta työn sujumisesta. Hyvää ammattitaitoa ja melkoista vastuuta edellyttävät työt vaikeahkoissa työolosuhteissa. Tähän ryhmään kuuluvat myös vaikeissa olosuhteissa tehtävät normaalia ammattitaitoa ja melkoista vastuuta edellyttävät työt.

 

1.2.189 ao 99

Esitämme, että henkilökohtainen lisää selvennetään. Mittausjärjestelmässä tulee olla konkreettiset arvostelutekijät, joille määrätään kiinteät HKO -prosentit.

Esim.

1. säännöllinen työssäkäynti 4 % (ei luvattomia poissaoloja, -1 = 3% jne.)

2. sovittu työjärjestys työpaikalla. 4 % jne.

3. työpanos työlle kuuluva 4 % jne.

4. koulutus riittävä 4 % jne.

5. työkokemus riittävä 4 % jne.

 

Työajan lyhentäminen vuosilomaa pidentämällä on myös tärkeää työssä jaksamisen kannalta, sillä riittävä lepo takaa jaksamisen työssä.  

  • Tiedotustoiminta:

Esitän että Metalliliitto tekee Yhdistysavaimen kanssa sopimuksen, useiden muiden liittojen ja SAK:n tapaan. Tällä sopimuksella varmistetaan ammattiosastoille helppokäyttöiset ja kohtuuhintaiset kotisivut. Toimiva helppokäyttöisiä kotisivuja tarvitaan ammattiosastojen tiedottamisessa.

Esitän myös että Ahjo julkaisee kerran vuodessa ennen Vappua ”Kahjo!” erikoisnumeron, jossa huumoripainotteisesti ja nuorekkaasti tuodaan esiin liiton asioita. Tällä teemanumerolla saada myös ne lukemaan Ahjoa joilta se muuten lentää heti roskiin. Siinä pitää vaan olla riittävän räväkkä kansi ja jutut jotka herättää kiinnostuksen. Nevalan Marjo esitti tätä neljä vuotta sitten ja mielestäni se on toteuttamisen arvoinen ehdotus edelleen.

  • Tuleva toiminta:

Esitän että Metalliliitto asettaa tulevalla liittokokouskaudella ennen työehtosopimusneuvotteluiden aloittamista, selkeät julkiset neuvottelutavoitteet palkankorotus tavoitteista sekä teksti parannuksista. Kertomalla jäsenille mitä Metalliliitto neuvotteluissa tavoitellaan, on paras keino sitouttaa jäsenistö liittoon ja tietenkin myös neuvottelutulosten pitää vastata tavoitteita mahdollisimman hyvin, eikä periksi pidä antaa ainakaan ilman taistelua.  

(Esitin tätä kohtaa lisättäväksi Metalliliiton päälinjoiksi seuraavalle nelivuotiskaudelle. koeäänestyksessä todettiin, että liittokokouksen enemmistö ei ollut lisäyksen kannalla. Linkistä hyväksytyt liiton päälinjat:  http://www.metalliliitto.fi/web/fi/uutiset/-/news/showNewsEntry/325688/ )

  • Säännöt:

Esitän että seniorijäsenyyden on oltava maksuton ja äänioikeuden on säilyttävä.

Näidenkin liittokokousvaalien jälkeen moni taho esitti huolensa äänestysaktiivisuuden laskusta, monesti on todettu että vanhemmat jäsenet ovat niitä jotka varmimmin äänestävät. Siksi ihmettelen miksi tehdään sääntöesitystä jossa ollaan viemässä äänioikeus kaikkein aktiivisimmilta äänestäjiltä? Lisäksi pitkään jäsenmaksua maksaneet ovat mielestäni ansainneet ilmaisen jäsenyyden myös tulevaisuudessa.

  • Järjestötoiminta:

Esitän että Metalliliitto valitsee ensi kerralla liittovakuutuksen tuottajaksi Turvan ja muutekin huomioi palveluita ja tuotteita hankkiessa yrityksen johtajien ja omistajien asenteet työväenliikettä kohtaan.

Ammattiyhdistysliikkeen on tärkeää valita yhteistyökumppanikseen sellaisia yhtiötä jolla on työväestöä kunnioittava toimintatavat ja omistajat. Turva on perinteisesti lähellä työväenliikettä ja omistajana ovat vakuutuksen ottajat, siksi myös Metalliliiton pitäisi suosia Turvaa.

Jouni Linden Metallin 21. liittokokouksessa käyttämässä puheenvuoroa