Vappupuhe 2007

Hyvät läsnäolijat, hyvät toverit.

 
Vietämme tänä vuonna SAK:n 100 vuotis juhlaa. Sadassa vuodessa työntekijöiden työehdoissa onkin tapahtunut merkittävää parantumista. Juhlimisen keskellä on kuitenkin syytä muistaa, että myös tämänkin päivän työehdoissa on parantamisen varaa. Monissa liitoissa valmistaudutaankin parhaillaan alkaviin työehtosopimussopimus neuvotteluihin.

 Työnantajapuoli onkin jo hyvissä ajoin aloittanut omien vaatimustensa esittämisen, seuraavalle sopimuskierrokselle. Näissä vaatimuksissa on noussut esiin useita heikennyksiä, joita he haluaisivat ajaa läpi tulevaisuudessa.

 Heidän mielestään: Työaikoja tulisi pidentää, palkkojen tulisi olla joustavia ja paikallisesti sovittavia, työsuhdeturvaa tulisi heikentää ja erityisesti luottamusmiesten irtisanomien tulisi olla helpompaa, sairasloma aikojen etuisuuksiin halutaan heikennyksiä, myös lakkooikeuksiin halutaan puuttua.

Teknologia teollisuus on myös esittänyt, että poliittiset lakot joilla pyrittäisiin vaikuttamaan hallituksen mahdollisiin työelämää tai ammattiyhdistysliikettä koskeviin heikennyksiin, tulisi kieltää tulevaisuudessa.

Mitä onkaan odotettavissa tulevina kuukausina, kun neuvottelut pääsevät kunnolla alkamaan.  Tämän kevään eduskuntavaalien jälkeen, joissa oikeisto sai vaalivoiton ja maahan koottu porvarihallitus. Voidaan olla varmoja, että lisää heikennysesityksiä on tulossa entisten jatkoksi.

Myös SAK:n ja työntekijäliittojen tulee tuoda jo rohkeasti esille omia vaatimuksiaan työehtojen parantamiseksi, eikä vain tyytyä torjumaan työnantajapuolen heikennysesityksiä. Ensimmäisenä täytyisi vaatia korjausta kuluvan työehtosopimuksen suurimpaan virheeseen, eli tämän vuoden palkankorotuksen nollalinjaan.

Pitäisi esimerkiksi vaatia taannehtivasti hyvästä talousvuodesta kertakorvausta, joka voisi olla samaa suuruusluokkaa kuin seuraava yleiskorotus kerrottuna vuosityöajalla. Myös tuleville vuosille on pyydettävä oikeita palkankorotuksia, eikä tyydyttävä korvaamaan niitä veronkevennyksillä, sillä ne jäävät meidän itsemme maksettaviksi.

 Muutosturvaa tulisi vielä kehittää ennaltaehkäiseväksi, jotta tulevaisuudessa voitaisiin vähentää työpaikkojen siirtymistä ulkomaille. Myös vuokratyöläisten työsuhdeturvaa tulisi parantaa, jotta vuokrafirmat eivät enää voisi käyttää työntekijöitään häikäilemättä hyväkseen.

Paikallista sopimista ei voida enää lisätä työpaikoilla nykyisestä, ennekuin luottamusmiesten asemaa neuvotteluissa parannetaan. Toisin sanoen luottamusmiehen asema on saatava työnantajan kanssa yhdenveroisiksi. On myös ratkaistava niiden työpaikkojen ongelma, joilla ei ole paikallista sopimusta neuvottelevaa luottamusmiestä. Vasta silloin paikallista sopimista voidaan lisätä.

Luottamushenkilöitä ei myöskään pitäisi enää olla mahdollista sanoa irti laittomasti, vaan ennen irtisanomisen voimaan astumista, tapausta pitäisi käsitellä esimerkiksi työtuomioistuimessa.

 Työehdoissa ja palkkauksessa on vielä paljon parannettavaa. Liittojen jotka edustavat meitä työntekijöitä, ei pidä mennä neuvottelupöytään liian nöyrällä asenteella. Sillä nyt on vaatimusten aika!